Siilinjärven kunta ostolaskut 2021

Aineisto sisältää Siilinjärven kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin Vuokrakulut ja Muut toimintakulut kuuluvat ostot. Aineistosta on poistettu yksityishenkilöille maksetut laskut ja yksityishenkilöiden muodostamat yhteisöt, joilla ei ole y-tunnusta. Aineistoon on jätetty muut y-tunnuksettomat laskut (ulkomaiset toimittajat sekä yhdistykset ja tiekunnat joilla ei ole tunnusta). Rajausten vuoksi summia ei voi verrata tilinpäätöksiin. Aineiston julkaisemisessa on soveltuvilta osin noudatettu Kuntaliiton julkaisemaa Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohjetta. Tiedot eivät teknisistä syistä sisällä palveluluokitusta ja kirjanpidon tilinumerot ja nimet on asetuksella annetusta poiketen kunnan oman tilikartan mukaiset. Tiedot on poimittu kunnan ostoreskontrasta. Veloituslaskut näkyvät aineistossa positiivisina arvoina. Negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku. Yksittäisen laskun tietoja voi olla useammalla rivillä, mikäli lasku on sisältänyt useammalle kustannuspaikalle tai useammalle kirjanpitotilille kirjattuja suoritteita. Laskun summa –sarakkeesta käy ilmi laskun kokonaissumma. Laskusta on mainittu bruttosumma, veroton summa ja veron osuus.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Siilinjärven kunta
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@siilinjarvi.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.siilinjarvi.fi/avoindata/
Maantieteellinen kattavuus
Voimassa alkaen 31.12.2022
Viimeksi muokattu 01.02.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 02.01.2023