Rataluokka: matkustajaliikenne / tavaraliikenne

Aineisto ei ole mukana automaattisissa päivitysprosesseissa ja se saattaa sisältää vanhentunutta tietoa.

Rataluokka-karttatasot (matkustajaliikenne ja tavaraliikenne erikseen) on Väyläviraston Rataverkon verkkoselostusta varten julkaistu aineisto, jossa esitetään rataverkon matkustajaliikenne ja tavaraliikenne kategoriat. Kyseessä on kaksi eri tasoa (Rataluokka: matkustajaliikenne ja Rataluokka: tavaraliikenne), joiden metatiedot on yhdistetty tähän dokumenttiin. Aineisto on visualisoitu sen mukaan, mikä on sen rataluokkakategoria. Aineisto kattaa lähes koko Suomen rataverkon.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 06.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021