Päijät-Hämeen maakuntakaava yhtenäisessä tietomallissa

http://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/hame_paijat_hame/ows?SERVICE=WMS&version=1.3.0&request=getcapabilities

Tietoaineiston yhteenvedosta

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on kokonaismaakuntakaava.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä on esitetty maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön periaatteet sekä kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet.

Maakuntakaava 2014 on lainvoimainen kuulutusten myötä ja korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä valituksen. Maakuntakaava 2006 on kumottu uuden kaavan tullessa voimaan. Lakimuutoksen myötä ympäristöministeriön vahvistusmenettelystä luovuttiin ja maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 2.12.2016. Maakuntakaavasta jätetyt valitukset kumottiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellä 29.1.2018. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettiin yksi valitus 20.6.2018, jonka korkein hallinto-oikeus hylkäsi 15.4.2019. Maakuntakaava sai lainvoiman 14.5.2019

Lähde: Päijät-Hämeen maakuntakaava yhtenäisessä tietomallissa

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto WMS
Sijaintikoordinaattien muoto EPSG:3067
Katettu ajanjakso -
Viimeisin päivitys 16. joulukuuta 2022
Luotu 16. joulukuuta 2022
SHA256 -