Päällysteiden ylläpitoluokka (Tierekisterin tietolaji 150)

Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Päällysteiden ylläpitoluokka määritellään toimistotyönä ottaen huomioon tien liikenteellinen merkitys (KVL) ja toiminnallinen luokka. Ylläpitoluokan määräytymisestä on erilliset ohjeet päällysteiden ylläpidon toimintalinjoissa. Ylläpitoluokan määräytymisessä otetaan huomioon myös tien yleinen standardi, raskaan liikenteen määrä, liikenteen määrän poikkeamat yhteysvälillä, liikenteen luonne ja sen edellyttämät tarpeet, tien talvihoitoluokka ja vallitseva nopeusrajoitus sekä tien merkittävyys. Sorateiden siltojen kohdilla olevat päällystetyt osuudet ja alkuosien "tumpit" ("lipat") luokitellaan pääsääntöisesti luokkaan Y3b. Pyrkimyksenä on, että yhtenäisillä tiejaksoilla on myös yhtenäinen ylläpitoluokka. Ramppien ylläpitoluokka määräytyy päätien mukaan.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 15.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 02.02.2017

Anna palautetta

comments powered by Disqus