Pääkaupunkiseudun jätehuollon vuositilasto

Pääkaupunkiseudun jätehuollon vuositilaston tarkoituksena on esittää keskeiset jätehuollon operatiivisen toiminnan volyymia kuvaavat tilastot. Näitä ovat mm. HSY:n asiakaskiinteistöiltä kuljetettu jäte, Sortti-asemien asiakasmäärät, Ämmässuolla vastaanotetut jätteet jne. Osa tilastoista on vain yhdeltä vuodelta ja osa vuodesta 2013 alkaen.

Huomioitava, että laskentatavat saattavat vaihdella hieman vuositilastojen välillä. Vuositilastot sisältävät tietoja viimeisten viiden vuoden ajalta, joten menneiden vuosien tilastot näkee parhaiten uusimmasta tilastosta. Osa tilastoista on vain viimeisimmältä vuodelta ja osa sisältää tietoja 3-5 vuoden ajalta.

Uusimman tilaston taulukot

 • 1.1 HSY:n asiakaskiinteistöiltä kuljetettu jäte
 • 1.2 Kuljetussopimukset kunnittain
 • 1.3 Yhteissopimuksella kuljetukseen liittyneet vuonna 2021
 • 1.4 Tyhjennykset jätelajeittain
 • 1.5 Kiinteistöiltä kerätyn irtojätteen määrä
 • 1.6 Kiinteistöiltä kerätty irtojäte vuonna 2021
 • 1.7 Urakoitsijaosuudet vuonna 2021
 • 2.1 Asiakaskäynnit Sortti-asemilla
 • 2.2 Asiakaskäynnit Sortti-asemilla asemittain
 • 2.3 Sortti-asemilla vastaanotetut jätejakeet
 • 2.4 Eri Sortti-asemilla vastaanotetut jätejakeet vuonna 2021
 • 2.5 Sortti-asemilla vastaanotettu sekajäte jaoteltuna hyödyntämisen mukaan
 • 2.6 Aluepalvelut-yksikön vastaanottama vaarallinen jäte
 • 2.7 Kotitalouksista vastaanotetut vaaralliset jätteet
 • 2.8 Kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräyspisteet
 • 2.9 Kiertävien keräysautojen vastaanottama jätemäärä
 • 3.1 Ämmässuolla vastaanotetut jätemäärät käsittelyn/vastaanottopaikan mukaan
 • 3.2 Ämmässuolla vastaanotettu loppusijoitettava jäte
 • 3.3 Ämmässuon vaarallisen jätteen kaatopaikalle stabiloitu jäte
 • 3.4 Ämmässuon biojätteen käsittelylaitoksilla vastaanotettu jäte
 • 3.5 Ämmässuolla vastaanotettu jalostettava jäte
 • 3.6 Ämmässuolla vastaanotetut pilaantuneet maat
 • 3.7 Ämmässuolla varastoitu jäte
 • 3.8 Ämmässuolla Ekomo-yhteistyössä vastaanotetut massat
 • 4.1 Jätevoimalan suoritteet
 • 4.2 Energiantuotantoon toimitettu puumurske
 • 5.1 Seutulan suljettu kaatopaikka kerätty kaatopaikkakaasu
 • 5.2 Ämmässuon kaatopaikka kerätty/hyödynnetty kaatopaikkakaasu
 • 5.3 Ämmässuon biokaasulaitoksella tuotettu/hyödynnetty biokaasu
 • 5.4 Ämmässuon sähköntuotanto

Aiemmat ​jätehuollon vuositilastot ovat nähtävissä myös pdf-raportteina: Jätehuollon vuositilasto 2017, Jätehuollon vuositilasto 2018, Jätehuollon vuositilasto 2019 , Jätehuollon vuositilasto 2020 ja Jätehuollon vuositilasto 2021.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. avoindata@hsy.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hsy.fi/avoindata
Lisätietoa verkossa
 1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatehuollon-avainlukuja/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 28.05.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 16.08.2018