Maisemahistoria

Maisemahistoriakartat ovat pääasiassa 1700–1800-luvun vaihteen isojakokarttojen pohjalta sähköisesti piirrettyjä maisemahistorian rakennetta kuvaavia karttoja. Niiden avulla voidaan havainnollistaa ja paikallistaa mm. vanhojen kylätonttien, peltojen, niittyjen ja myllyjen sijainti ja tieurien kulku sekä tutkia rakennusten suhdetta historialliseen ympäristöönsä. Kartat on tuotettu Varsinais-Suomen alueellisessa vastuumuseossa erilaisten kehittämisprojektien yhteydessä. Alkuperäisten vanhojen karttojen digitaaliset kuvat on asetettu peruskarttojen päälle ja karttakuviot ja merkit on vektoroitu paikkatieto-ohjelmassa. Karttoihin kuuluvat asiakirjat on tutkittu, ja niiden tietosisältö on kirjattu taulukkoon karttamerkkien yhteyteen. Karttojen tiedot saadaan näin yksilöityä mm. nimistön osalta.

Lisätiedot on saatavilla Varsinais-Suomen alueellisesta vastuumuseosta: https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/museo/palvelut/kulttuuriymparisto/rakennusinventointi-ja-maisemahistoria

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Varsinais-Suomen liitto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. info@lounaistieto.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://lounaistieto.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/museo/palvelut/kulttuuriymparisto/rakennusinventointi-ja-maisemahistoria
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 14.02.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 13.02.2024