Kasvinsuojeluaineet

Tiedot Suomessa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista. Tiedot on tuotettu KemiDigi-järjestelmästä. Samat tiedot on selailtavissa osoitteessa www.kemidigi.fi. Tässä tietoaineistossa on lisäksi tiedot kunkin kasvinsuojeluaineen hyväksytyistä käytöistä: viljelykasveista, torjunnan kohteista ja käyttöpaikoista. Käyttötiedot eivät ole sellaisenaan selailtavissa osoitteessa www.kemidigi.fi. Tarkista aina tarkka käyttöohje myyntipäällyksen tekstistä.

Tiedot on tarkoitettu esimerkiksi viljelysuunnittelusovellusten käyttöön ja muihinkin sellaisiin sovelluksiin, jossa tarvitaan ajantasaista tietoa kasvinsuojeluaineista rakenteisessa muodossa. Tiedoissa hyödynnetään Kemikaalikoodistoja, jotka on julkaistu erillisenä aineistona. Tiedot päivitetään joka yö klo 01:00.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ei ole vastuussa menetyksistä, oikeudenkäynneistä, vaateista, kanteista, vaatimuksista, tai kustannuksista taikka vahingosta, olivat ne mitä tahansa tai aiheutuivat ne sitten miten tahansa, jotka johtuvat joko suoraan tai välillisesti yhteydestä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkaisemaan avoimeen dataan tai Turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkaiseman avoimen datan käytöstä.

Muutokset 25.10.2022 alkaen: • Uusi tietokenttä: Valmistekoodi. Valmistekoodi on kasvinsuojeluaineen valmistajan antama tunniste. Tietoaineistossa kaikilla valmisteilla ei ole valmistekoodia. Valmistekoodia ei julkaista KemiDigin verkkosivuilla kasvinsuojeluainerekisterissä. JSON-rakenteessa Pesticide -> ProductCode. • Uusi tietokenttä: Myynnin päätyttävä. JSON-rakenteessa Permits -> SalesAllowedTo. • Uusi tietokenttä: Käytön päätyttävä. JSON-rakenteessa Permits -> UseAllowedTo. • Korjattu tietosisältö: Valmisteen koostumustiedoissa oleva linkki KemiDigin verkkosivulle oli virheellinen. JSON-rakenteessa Substances -> KemiDigiURL.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kemidigi@tukes.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.tukes.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.kemidigi.fi
  2. https://www.kemidigi.fi/pesticide_swagger.json
  3. https://www.avoindata.fi/data/dataset/kemikaalikoodistot
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 01.10.2021
Viimeksi muokattu 24.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 01.10.2021