JHS 201 Rekisteritiedon metatiedot

Suosituksessa määritellään yhteiset metatiedot julkishallinnon rekistereiden ja niiden sisällön kuvaamiseen. Nämä metatiedot koostuvat rekisteriä kokonaisuudessaan kuvaavista metatiedoista ja rekisterien muuttujatason metatiedoista. Metatietoihin sisältyy myös rekistereissä olevan tiedon laatua sekä sen julkisuutta kuvaavia tietoja. Suosituksen tarkoituksena on luoda yhtenäinen käytäntö rekisterin kuvailulle ja osaltaan tukea tiedon elinkaaren hallintaa. Metatietomalli tukee rekisterinpitäjää säädösten ja niiden tuottamien velvoitteiden noudattamisessa. Yhtenäinen metatieto helpottaa ja tehostaa kertaalleen kerättyjen tietojen hyödyntämistä muiden viranomaisten toiminnassa ja muussa jatkokäytössä sekä edesauttaa tietojen säilymistä ymmärrettävinä myös pysyvää säilyttämistä varten.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jhs-sihteeri@vrk.fi
Viimeksi muokattu 18.11.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.04.2018