Helsinki: Kunnallistalous ja kaupungin henkilöstö


Helsingin tilastollisen vuosikirjan kunnallistaloutta ja kaupungin henkilöstöä käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Helsingin kaupungin tuloslaskelma 1.1.–31.12.2005–
 • Liikelaitosten tuloslaskelmat 1.1.–31.12.
 • Yhtiöiden tuloslaskelmat 1.1.–31.12.
 • Helsingin kaupungin konsernirahoituslaskelma (tilastot 2018 vuosikirjasta alkaen)
 • Helsingin kaupungin tase 31.12.2005–
 • Liikelaitosten taseet 31.12.
 • Yhtiöiden taseet 31.12.
 • Helsingin kaupungin konsernitase 31.12.2005–
 • Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.
 • Investoinnit hankeryhmittäin
 • Tulot ja menot virastoittain / toimialoittain
 • Kiinteistöveron erittely 2000–
 • Helsingin verotulot, käyttötalouden valtionosuus ja vuosikate 2000–
 • Henkilöstömenot 1995–
 • Kaupungin henkilöstö hallinnonaloittain / toimialoittain 31.12.
 • Työllistetyt hallinnonaloittain / toimialoittain
 • Kaupungin henkilöstö (tilastot 2018 vuosikirjasta alkaen)
 • Kaupungin virastojen ja laitosten työtapaturmat 2014–

Data-aineistot (4)

Lisätiedot

comments powered by Disqus