Title:
Väestö ja sosiaaliset olosuhteet
URL:
vaesto
Description:
Väestö, väestön koostumus, väestölaskentatiedot, työllisyys, sosiaalipolitiikka, asuminen, sairausvakuutus ja työttömyysetuudet, perhe, sosiaaliturva
Image URL:
2018-03-19-090055.637631vaesto.svg