Yksityisillä palvelualoilla syntyneen jätteen kokonaismäärä pääkaupunkiseudulla

Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneistä yksityisten palvelujen jätteistä vuosina 2008-2010, 2012, 2014 ja 2016. Jätteen määrä on ilmoitettu tonneina, kg/asukas ja tonnia/BKT Meur.​ Data päivitetään joka toinen vuosi. Vuotta 2018 koskevat tiedot julkaistaan vuoden 2020 alussa.

Yksityisten palvelujen jätemääräarviot perustuvat vuosittain kerättäviin jäteraportteihin. Jäteraportteja kerätään muutamilta sadoilta yrityksiltä ja tiedot yleistetään koskemaan koko pääkaupunkiseutua henkilöstötilastojen avulla. Otos yrityksistä vaihtelee vuosittain ja tiedot perustuvat yritysten omiin ilmoituksiin, minkä vuoksi määräarviot saattavat heilahdella ja sisältää epävarmuutta.

​​Yksityiset palvelut sisältävät seuraavat toimialat

 • Autokauppa, korjaamot ja huoltamot
 • Elintarviketukut
 • Muu tukkukauppa
 • Päivittäistavarakauppa
 • Muu vähittäiskauppa
 • Hotellit
 • Ravintolat
 • Ateriapalvelu
 • Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
 • Urheilu
 • Virkistys ja kulttuuri
 • Muut palvelut

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Open data
International benchmarks
Maintainer Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Maintainer email Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Maintainer website http://www.hsy.fi/avoindata
Owner
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
 1. https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=33
 2. http://www.pksjatevirrat.fi/
Source
Author
Author email
Update frequency
Valid from
Valid till
comments powered by Disqus
Open Data
CC-BY-4.0
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Yksityisillä palvelualoilla syntyneen jätteen kokonaismäärä pääkaupunkiseudulla

Followers
0
Last 30 days, updated daily
Downloads during year 2018: 1
All time visits: 2
All time downloads: 1
Last Modified: 15.01.2019
Created: 08.03.2018

Show change log >