Viherkuviot (Tierekisterin tietolaji 511)


Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon.

Viheralueet sisältävät yleensä useita viherkuvioita. Viherkuvioista inventoidaan tyyppi, pinta-ala ja kunto. Viherkuviot kuvataan. Tarkennuksia: - Kustakin viheralueesta tehdään yleiskartta, josta ilmenee alueen kuviot (kuvionumerot) sekä tiedot mistä kohdasta valokuvat on otettu. Kuviot numeroidaan alkaen numerosta 1 kullakin viheralueella. - Niitettävät nurmialueet inventoidaan omiksi kuvioikseen ja niille lasketaan pinta-ala. Niitettävä alue lasketaan Viherhoito tieympäristössä -ohjeen mukaisesti. - Sekakuvioksi merkitään alue, jossa on pensaita tai puita niitettävän nurmialueen sisällä. Sekakuvion pinta-ala on siis niitettävä ala sisältäen puita ja/tai pensaita. - Puu- tai pensasistutusalueet (massaistutusalueet) merkitään omaksi kuvioksi (pensasistutukset tai istutetut puualueet) ja niille lasketaan pensasalueiden pinta-ala. - Tiealueella olevat luonnonmetsiköt lasketaan pinta-alana.

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  Dataset maintainer Väylävirasto
  Maintainer email paikkatieto@vayla.fi
  Maintainer website
  comments powered by Disqus