Väylän avoin WFS


Väylän avoin WFS on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi):

Ajoradan leveys (ajoradan_leveys) Alikulku (alikulku) Joukkoliikenteen pysäkit (dr_pysakit) Liikennemäärät (liikennemaarat) Lisäkaistat (lisakaistat) Nopeusrajoitukset (nopeusrajoitus) Palvelualueet (palvelualueet) Silta (silta) Talvinopeusrajoitukset (talvinopeusrajoitus) Tieluokat (tieluokat) Tien päällyste (paallyste) Tieosoiteverkko (tieosoiteverkko) Valaistus (valaistus) Liikennepaikat (rautatieliikennepaikka) Rataverkko (rataverkko) Tasoristeykset (tasoristeykset) Kiinteät turvalaitteet (turvalaite_kiintea_p) Navigointilinja (navigointilinja_v) Taululinja (taululinja_v) Väyläalue (vayla_alue_a)

Palvelu perustuu Väylän ylläpitämiin tie-, rata- ja vesiväyläverkon aineistoihin sekä merikartta-aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Väylä.

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  Collection type Interoperability tools
  International benchmarks
  Dataset maintainer Väylävirasto
  Maintainer email paikkatieto@vayla.fi
  Maintainer website
  comments powered by Disqus