Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteistötiedot

Aineisto sisältää avoimena julkaistua tietoa Vantaan kaupungin Kiinteistötietojenhallintajärjestelmästä (KIHA). Tietojoukot sisältävät tietoja kaupungin omistamista tai vuokraamista toimitila- ja asuntorakennuksista, em. rakennuksien tiloista, kiinteistöistä sekä meneillään olevista että myös suunnitteilla olevista rakentamishankkeista. Ominaisuustiedot sisältävät mm. energiankulutukseen liittyvää tietoa (sähkö, vesi, lämmitys).

Aineiston ylläpidosta vastaa Vantaan kaupungin Tilakeskus.

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25.

Julkaistut tasot:

Rakennukset (WMS ja WFS: rakennukset_kiha) Ominaisuustietona mm.: energiankulutus, lämmitystapa, pinta-alatiedot, hallintamuoto, käyttötarkoitus jne. ks. kattavat ominaisuustiedot Geometria: rakennuksen aluegeometria (polygoni)

Tilat (WMS ja WFS: rakennukset_kiha_tilat) Ominaisuustietona mm. tilakohtainen puhtaustaso ks. kattavat ominaisuustiedot Geometria: rakennuksen sijaintipiste (point)

Kiinteistöt (WMS ja WFS: kiinteistöt_kiha) Ominaisuustietona mm.: energiankulutus, pinta-alatiedot, hallintamuoto, käyttötarkoitus jne. ks. kattavat ominaisuustiedot Geometria: kiinteistön aluegeometria (polygoni)

Projektit (WFS: projektit_kiha) Ominaisuustietona mm.: rakennushankkeen kustannusarvio, laajuus, päivämäärätiedot jne. ks. kattavat ominaisuustiedot Geometria: ei geometriaa

Resources (3)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Open data
High value dataset category
Maintainer Vantaan kaupungin tilakeskus
Maintainer email Vantaan kaupungin tilakeskus
Maintainer website
Owner
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
  1. http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/maankayton_rakentamisen_ja_ympariston_toimiala/tilakeskus
  2. http://www.vantaa.fi/administration_and_economy/organization/land_use_building_and_environmental_department/real_estate_centre
  3. http://www.vanda.fi/forvaltning_och_ekonomi/organisation/verksamhetsomrade_for_markanvandning_byggnad_och_miljo/fastighetscentralen
Source
Author Vantaan kaupungin tilakeskus
Author email Vantaan kaupungin tilakeskus
Update frequency
Valid from
Valid till
comments powered by Disqus
Open Data
CC-BY-4.0
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteistötiedot

Followers
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 7
All time downloads: 7
Last Modified: 13.07.2018
Created: 22.11.2017

Show change log >