Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuuskysely 2018

Kyselyllä kerättiin asukkailta tietoa siitä, miten kaupungin palvelujen koetaan olevan saavutettavissa eri puolilla kaupunkia ja kuinka palvelujen saavutettavuutta voisi parantaa esimerkiksi erilaisia asiointitapoja kehittämällä. Saavutettavuudella tarkoitetaan sekä sähköisten palvelujen helppoa käytettävyyttä ja löydettävyyttä että helppoa palvelun luokse pääsemistä (esimerkiksi päiväkoti, terveyskeskus, koulu tai leikkipuisto).

Aineisto on koottu verkkokyselyn kautta huhtikuussa 2018. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman päivitystyössä 2018 ja jatkossa sähköisiä asiointipalveluja kehitettäessä.

Kyselyn aiheita olivat: Sivistystoimen palvelut, liikuntapalvelut, sosiaali- ja terveystoimen palvelut, konserni- ja asukaspalvelujen palvelut, maankäytön, rakentamisen ja ympäristön palvelut, asiointitavat sekä taustatiedot.

Muuttujien selitteet löytyvät Excel-tiedoston toiselta välilehdeltä. Aineistosta on tietosuojasyistä poistettu vastaajien taustatietoja sekä yhdistetty taustatietojen luokkia toisiinsa. Lisäksi muutamasta avovastauksesta on poistettu tekstiä epäasiallisen kielenkäytön vuoksi.

Linkki kyselylomakkeeseen

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Open data
International benchmarks
Maintainer Vantaan kaupungin taloussuunnittelu
Maintainer email Vantaan kaupungin taloussuunnittelu
Maintainer website
Owner
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
Source
Author
Author email
Update frequency
Valid from
Valid till
comments powered by Disqus
Open Data
CC-BY-4.0
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuuskysely 2018

Followers
0
Last 30 days, updated daily
Downloads during year 2018: 7
All time visits: 30
All time downloads: 7
Last Modified: 15.01.2019
Created: 23.05.2018

Show change log >