Valkeakosken kantakartta

Valkeakosken kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvausten, laserkeilausten, maastomittausten ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen sekä muut kohteet. Aineisto on saatavissa WMS-palveluna (ei sisällä kiinteistötietoja).

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Maintainer email
  1. maami@valkeakoski.fi
Last modified 02.11.2022
Show change log
Created on 16.02.2010

Give feedback

comments powered by Disqus