Tampereen melu päivä 2030 keskiäänitaso


Mallinnusennuste, melun keskiäänitaso (LAeq) päiväaikaan klo 07-22 vuonna 2030. Mallinnettu 2m korkeudelle. Kuvassa on yhdistetty eri melutyypit: tie- ja katuliikenne, raideliikenne, ratapiha- ja teollisuustoiminta. Kaduista melulähteenä mukana ovat vain pää- ja kokoojakadut. Lentomelu ei sisälly laskelmaan. Lähde: Tampereen kaupungin meluselvitys 2012, sisältää laskennat tie- ja raideliikenteen, merkittävimpien teollisuuslaitosten sekä laajojen ratapiha-alueiden aiheuttamista ympäristömelutasoista. EU edellyttää, että yli 100 000 asukkaan kaupungit laativat joka viides vuosi strategisen meluselvityksen. Tampereella selvitys on laadittu yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Raportti: http://www.tampere.fi/ymparistojaluonto/julkaisutjaselvitykset/meluselvitys2012.html

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  Dataset maintainer Tampere
  Maintainer email ymparistonsuojelu@tampere.fi
  Maintainer website
  comments powered by Disqus