www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta?zoomLevel=8&coord=332884_6820386&mapLayers=236+65+&showMarker=false&forceCache=true&noSavedState=true

URL: http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta?zoomLevel=8&coord=332884_6820386&mapLayers=236+65+&showMarker=false&forceCache=true&noSavedState=true

From the dataset abstract

KUVAUS Mallinnetut meluvyöhykkeet kansallisilla tunnusluvulla laskettuna: Päiväaikainen keskiäänitaso LAeq 7-22 vuoden 2017 tilanne. Tiedon lähde on Tampereen kaupungin ympäristönsuojelulain mukainen meluselvitys 2017, joka laadittiin yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Melumallinnus sisältää laskennat pää- ja kokoojakatujen, suurimpien maanteiden- ja raideliikenteen, sekä Viinikan ratapiha-alueen aiheuttamasta melutasosta. Mallinnustieto ei sisällä mm. teollisuus- tai lentomelualueita. Mallinnus on tehty vuoden 2016 liikennetietoihin perustuen, melutaso on laskettu 2 metrin korkeudelle maanpinnasta. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Kantakaupunki, Nurmi-Sorila ja maantien 338 ympäristö. Yhteismelumallinnuksessa melulähteenä olivat pää- ja kokoojakadut, suurimmat maantiet, rautatiet sekä Viinikan ratapiha. Kertaluonteinen selvitys, selvitys uusitaan 5 vuoden välein. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Aineisto on saatu shp-muodossa. Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aluemuotoista tietoa. Aineisto on saatavilla Tampereen kaupungin WFS- ja WMS2-rajapinnoilta. Julkinen aineisto. YHTEYSHLÖ Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) POIKKILEIKKAUS Ei tarvetta. KENTÄT

Source: Tampereen melu päivä 2017 keskiäänitaso

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
March 3, 2020
Created
March 3, 2020
Format
unknown
License
Other

Technical extra information

Name
www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta?zoomLevel=8&coord=332884_6820386&mapLayers=236+65+&showMarker=false&forceCache=true&noSavedState=true
SHA256
-