Tampereen luonnonmuistomerkit


KUVAUS Rauhoitetut kohteet, rauhoituksesta tehty päätös. Puita, puuryhmiä, siirtolohkareita ja muita luonnonmuodostumia voidaan luonnonsuojelulain (23§) perusteella rauhoittaa luonnonmuistomerkkeinä. Luonnonmuodostumia voidaan suojella muun muassa niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen tai tieteellisen arvon vuoksi. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty. Rauhoittamisesta päättää se viranomainen, jonka alueella luonnonmuistomerkki sijaitsee. Yksityismaalla sijaitsevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää kunta maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella. Kunta voi omistajan hakemuksesta tai alueellisen ELY-keskuksen esityksestä lakkauttaa luonnonmuistomerkin rauhoituksen. Kunnan on pyydettävä asiasta alueellisen ELY-keskuksen lausunto. Jos rauhoituksen lakkauttamista esittää alueellinen ELY-keskus, on alueen omistajaa kuultava. (lähde: Ymparisto.fi-nettisivut). Kuvaruutudigitointi kantakartalle. Lisätietoja kohteista: Tampereen arvokkaat luontokohteet-kirja. Lisätiedot ymparistonsuojelu@tampere.fi KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Tampereen kaupunki. Päivitetään kun uusia rauhoitus- tai lakkauttamispäätöksiä tulee tietoon. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Laadittu MapInfossa. Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Pistemuotoista tietoa. Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. On julkinen aineisto. On avoin aineisto v.2013 alkaen. YHTEYSHLÖ Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) POIKKILEIKKAUS Tallennettu 2012 alkaen

KENTÄT LISATIEDOT1 Lisätietoa kohteesta. LISATIEDOT2 Lisätilakenttä KOHTEENKUVAUS1 Selvitys, mitä rauhoitus koskee. KOHTEENKUVAUS2 Lisätilakenttä kohteen kuvaukselle. NIMI Kohteen nimi PAATOSNUMERO Päättänyt viranomainen ja päätösnumero. PAATOSPAIVA Päätöspvm.

Resources (2)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  Dataset maintainer Tampere
  Maintainer email ymparistonsuojelu@tampere.fi
  Maintainer website
  comments powered by Disqus