SYKEn INSPIRE-tietotuotteiden (GML) tiedostolatauspalvelu (Atom)

SYKEn Avoin tieto-palvelussa on Atom-syöte, jonka kautta on ladattavissa SYKEn INSPIRE-direktiivin liitteisiin I ja III kuuluvia tietotuotteita. Palvelu sisältää suojellut alueet ja hydrografia -teemojen mukaiset aineistot, maanpeite-teeman mukaiset Corine maanpeite 2018-aineistot sekä aluehallinan ja rajoitukset -teeman mukaiset VHS vesimuodostumat, vesienhoitoalueet, koskiensuojelulailla suojellut alueet ja uimavesidirektiivin mukaiset uimarannat. Palvelu perustuu Avoin tieto-palvelussa ladattavana oleviin paikkatietoaineistoihin. Aineistoja hallinnoi Suomen ympäristökeskus. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Aineistot kuuluvat SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Resources (2)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Interoperability tools
High value dataset category
Maintainer Suomen ympäristökeskus
Maintainer email Suomen ympäristökeskus
Maintainer website
Owner
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
  Source
  Author Suomen ympäristökeskus
  Author email Suomen ympäristökeskus
  Update frequency
  Valid from
  Valid till
  comments powered by Disqus

  Dataset extent

  Interoperability Tools
  Feedback
  Resource Quality
  Metadata Quality

  SYKEn INSPIRE-tietotuotteiden (GML) tiedostolatauspalvelu (Atom)

  Followers
  0
  Last 30 days, updated daily
  Downloads during year 2018: 1
  All time visits: 24
  All time downloads: 2
  Last Modified: 12.01.2019
  Created: 01.03.2018
  Last Modified: 11.12.2018

  Show change log >