https://julkinen.traficom.fi/s57/wms?request=GetCapabilities&service=WMS

URL: https://julkinen.traficom.fi/s57/wms?request=GetCapabilities&service=WMS

From the dataset abstract

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisema S-57 muotoinen aineisto perustuu Traficomin ylläpitämään merikartta-aineistoon. S-57 on kansainvälisen merikartoitusjärjestön IHO:n määrittelemä tiedonsiirtoformaatti.

Aineisto ei korvaa navigoinnissa käytettävää virallista merikarttaa.

Aineisto soveltuu käytettäväksi esimerkiksi taustakarttana. Traficom ei vastaa aineiston käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Source: S-57 aineisto

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
March 30, 2020
Created
March 30, 2020
Format
WMS
License
Other

Technical extra information

Name
https://julkinen.traficom.fi/s57/wms?request=GetCapabilities&service=WMS
SHA256
-