http://83.145.193.210/geoserver/maankaytto/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=maankaytto:Pirkanmaan_puuterminaalit_selvitysaineisto2014&styles=&bbox=263494.5,6773354.0,377404.75,6906936.5&width=654&height=768&srs=EPSG:3067&format=application/openlayers

URL: http://83.145.193.210/geoserver/maankaytto/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=maankaytto:Pirkanmaan_puuterminaalit_selvitysaineisto2014&styles=&bbox=263494.5,6773354.0,377404.75,6906936.5&width=654&height=768&srs=EPSG:3067&format=application/openlayers

From the dataset abstract

Aineisto sisältää Pirkanmaan puuterminaalit –selvityksen tiedot aines- ja energiapuun terminaalikäyttöön soveltuvista alueista. Selvitys valmisteltiin yhteistyössä Pirkanmaan liiton ja Suomen metsäkeskuksen Pirkanmaan alueyksikön kanssa. Selvitys on yksi Pirkanmaan maakuntakaava 2040 – taustaselvityksistä, jolla pyritään vastaamaan aines- ja energiapuun logistisiin tarpeisiin varaamalla riittävästi terminaalitoimintaan soveltuvia suuria maa-alueita.

Paikkatietoaineistoon ja sen laadintaan liittyvät ja selvitykset: Pirkanmaan puuterminaalit –selvitys 2014

Ominaisuustietotaulun sarakkeet: Numero: Kohteen numero, joka viittaa selvityksessä käytettiin tunnukseen. Kunta: Alueen sijaintikunta aineiston laadintahetkellä Nimi: Kohteiden nimet Luokitus: Maakunnallinen ainespuuterminaali tai energiapuuterminaali, paikallinen puuterminaali Omistus: Tieto maa-alueen omistuksesta (yksityinen, kunta tai valtio) Nyk_toimint: Alueen nykyinen maankäyttö Etäi_asut: Etäisyys lähimmästä asutuksesta metreinä Etäi_mets: Etäisyys lähimmästä metsästä metreinä Ymp_maank: Ympäröivän alueen maankäyttö YmpOmistus: Kohteen läheisen alueen maanomistus. Rajoitteet: Lisätiedot ympäristöriskeistä tai muista rajoitteista kohteessa Liikenneyhteydet: Lisätiedot alueen liikennejärjestelyistä Lisätieto: Muita huomioita

Source: Pirkanmaan puuterminaalit -selvitysaineisto 2014

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
November 1, 2019
Created
November 1, 2019
Format
WMS
License
Other

Technical extra information

Name
http://83.145.193.210/geoserver/maankaytto/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=maankaytto:Pirkanmaan_puuterminaalit_selvitysaineisto2014&styles=&bbox=263494.5,6773354.0,377404.75,6906936.5&width=654&height=768&srs=EPSG:3067&format=application/openlayers
SHA256
-