Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue


Kymenlaakson kauppa ja merialue –maakuntakaavassa käsitellään maakunnan vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja osoitetaan suuryksiköiden sijoittuminen. Kaupan lisäksi tarkastellaan merialueen maankäytön suunnittelun nykytila ja osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät merialueen suunnittelukokonaisuudet.

Ympäristöministeriö on vahvistanut kauppa ja merialuekaavan 26.11.2014.

Resources (5)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  Dataset maintainer Kymenlaakson liitto
  Maintainer email paikkatieto@kymenlaakso.fi
  Maintainer website
  comments powered by Disqus