Kaistat (Tierekisterin tietolaji 160)


Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tätä tietolajia ei päivitetä, vaan sen sisältö tulee tierekisterin kaistataulusta. Kaistoja ylläpidetään Digiroadissa.

Resources (4)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  State Active
  Dataset maintainer Väylävirasto
  Maintainer email paikkatieto@vayla.fi
  Maintainer website
  comments powered by Disqus