Itämeren ja Suomen järvien päivittäinen pintalämpötila-aineisto (NOOA-AVHRR) 2004–2016/ Daily surface temperature of the Baltic Sea and Finnish lakes (NOOA-AVHRR) 2004–2016


[FI] Satelliittikuvilta seurataan Itämeren ja Suomen suurimpien järvien pintalämpötilaa jäättömiltä ja pilvettömiltä alueilta.

Pintalämpötila on laskettu NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration - Advanced Very High Resolution Radiometer) -instrumentin aineistoista. Lämpötila on laskettu kahden termisen aallonpituusalueen havaintojen avulla käyttäen ns. Split Window -menetelmää. Kuvien maastoerotuskyky on noin 1x1 km.

Aineisto koostuu vuosilta 2004-2016 tehdyistä päivittäisistä tulkinnoista. Aineisto kattaa vuosittain ajanjakson huhti-lokakuu. Lisäksi mukana on yksittäisiä maaliskuun ja marraskuun havaintoja.

Pintalämpötilahavainnot tehdään yöaikaan, jolloin ne vastaavat hyvin asemahavaintoja lähellä pintakerrosta. Aineistossa on mukana ne päivät, joilta on saatavilla virheetöntä satelliittidataa.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: Itämeren ja Suomen järvien pintalämpötilan seuranta.

Lisätietoja: https://wiki.tiimeri.fi/pages/viewpage.action?pageId=71734901

[EN] Satellite observations are used to monitor the sea surface temperature (SST) in the Baltic Sea. Sea surface temperature dataset covers daily the non-cloudy ice-free sea areas and many of the largest lakes in Finland.

Sea surface temperature dataset covers daily the non-cloudy areas. The dataset is based on the observations by NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration - Advanced Very High Resolution Radiometer) instrument night-time observations. Finnish Environment Institute (SYKE) has produced the dataset by using Split Window method and removed the areas covered by cloud. The spatial (ground) resolution is ~1 km x 1 km.

The dataset covers years from 2004 to 2016 and annually mainly the period from April to October.

Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt pintalämpötilatulkinta, joka pohjautuu NOAA-AVHRR -satelliittikuviin. Vuosista 2004-2016 koostuva päivittäinen pintalämpötila-aineisto.

Prosessointihistoria: Pintalämpötilat on tulkittu NOAA/AVHRR -satelliitti-instrumentin aineistoilta. Alkuperäinen satelliittidata on Ilmatieteenlaitoksen vastaanottamaa. SYKEssä niistä on laskettu lämpötilatulkinnat.

Resources (7)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen, Lisätietoja: https://wiki.tiimeri.fi/pages/viewpage.action?pageId=70192865

Geographical coverage
Update frequency
Valid from 09.05.2004
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  State Active
  Dataset maintainer Suomen ympäristökeskus/ Finnish Environment Institute (SYKE)
  Maintainer email eotuki@syke.fi
  Maintainer website https://www.syke.fi
  comments powered by Disqus