Itämeren ja Suomen järvien päivittäinen pintalämpötila-aineisto (Sentinel-3 SLSTR) 2017–/ Daily surface temperature of the Baltic Sea and Finnish lakes (Sentinel-3 SLSTR) 2017–


[FI] Satelliittikuvilta seurataan Itämeren ja Suomen suurimpien järvien (79kpl) pintalämpötilaa jäättömiltä ja pilvettömiltä alueilta. Aineisto kattaa myös lähialueiden järviä, muun muassa Laatokan ja Peipsin.

Pintalämpötila on laskettu EUn Copernicus-ohjelman Sentinel-3 satelliittisarjan SLSTR-instrumentin (Sea and Land Surface Temperature Radiometer) aineistoista. Lämpötila on laskettu kahden termisen aallonpituusalueen havaintojen avulla käyttäen ns. Split Window-menetelmää. Pilvet tunnistetaan ja pilviset alueet poistetaan SLSTR LB1-aineiston pilventunnistustasojen sekä manuaalisen tarkastuksen avulla. Pintalämpötilahavainnot tehdään yöaikaan, jolloin ne vastaavat hyvin asemahavaintoja lähellä pintakerrosta. Kuvien maastoerotuskyky on noin 1x1 km.

Aineisto koostuu vuodesta 2017 alkaen tehdyistä päivittäisistä tulkinnoista. Vuodesta 2019 lähtien aineistoa on tuotettu ympäri vuoden jää- ja pilvitilanteen salliessa. Aineistossa on mukana ne päivät, joilta on saatavilla virheetöntä satelliittidataa.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: Itämeren ja Suomen järvien pintalämpötilan seuranta.

[EN] Satellite observations are used to monitor the sea surface temperature (SST) in the Baltic Sea. Sea surface temperature dataset covers daily the non-cloudy ice-free sea areas and many of the largest lakes in Finland (79 lakes).

The dataset is based on the observations by Copernicus programme Sentinel-3 satellite series SLSTR ( Sea and Land Surface Temperature Radiometer) ) instrument. Finnish Environment Institute (SYKE) has produced the dataset by using Split Window method and removed the areas covered by cloud. Clouds are identified by a combination of the basic and probabilistic cloud screening flags in the SLSTR L1B product. The spatial (ground) resolution is ~1 km x 1 km.

The dataset covers years from 2017 on and annually mainly the period from April to October. From 2019 on, the dataset covers annually all non-cloudy and ice-free observations throughout the year.

Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt pintalämpötilatulkinta, joka pohjautuu Sentinel-3 SLSTR -satelliittikuviin. Vuodesta 2017 eteenpäin koostuva päivittäinen pintalämpötila-aineisto.

Prosessointihistoria:  Pintalämpötilat on tulkittu Sentinel-3 SLSTR-satelliitti-instrumentin aineistoilta. Alkuperäinen satelliittidata on ladattu Euroopan avaruusjärjestön (ESA) latauspalveluista. SYKEssä niistä on laskettu lämpötilatulkinnat.

Resources (9)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] SYKE on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Sentinel-3-aineistoihin perustuva pintalämpötila: "SYKE-aineisto, sisältää muokattua Copernicus-dataa (vuosi)"

Lisätietoja: https://wiki.tiimeri.fi/pages/viewpage.action?pageId=70192865

[EN] SYKE must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Surface temperature based on Sentinel-3 data: "SYKE data, contains modified Copernicus data (year)"

Geographical coverage
Update frequency
Valid from 01.05.2017
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  State Active
  Dataset maintainer Suomen ympäristökeskus/ Finnish Environment Institute (SYKE)
  Maintainer email eotuki@syke.fi
  Maintainer website https://www.syke.fi
  comments powered by Disqus