Hyvinkään yleiskaava

https://kartta.hyvinkaa.fi/ows/ows.ashx

From the dataset abstract

Sisältää Hyvinkään kaupungin osayleiskaavat: Keskustaajama, Palopuro-Ridasjärvi-Kurkisuo, Kytäjä-Hirvijärvi, Kapula-Nummenmäki-Sveitsi, Noppo. Yleiskaavan voimassaolotilanne ja sen määräysten tulkinta on varmistettava kaavoitusyksiköstä.

Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Aineiston päivityksessä saattaa olla muutamien viikkojen viive yleiskaavan voimaantulon yhteydessä.

Aineisto on julkaistu Hyvinkään internet-karttapalvelussa ja käytettävissä kaupungin WMS-katselurajapinnan kautta.

Osayleiskaavan, ja otteita osayleiskaavasta, on saatavissa maksua vastaa kaavoitusyksiköstä. Lisäksi osayleiskaava määräyksineen ja selostuksineen on ladattavissa kaavoituksen internetsivuilta: Yleiskaavoitus.

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK-25 Korkeusjärjestelmä: N2000

Source: Hyvinkään yleiskaava

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage -
Data last updated 23 May 2024
Metadata last updated 23 May 2024
Created 23 May 2024
SHA256 -