http://83.145.193.210:80/geoserver/maankaytto/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=maankaytto:Hyvat_yhtenaiset_peltoalueet&maxFeatures=500&outputFormat=SHAPE-ZIP

URL: http://83.145.193.210:80/geoserver/maankaytto/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=maankaytto:Hyvat_yhtenaiset_peltoalueet&maxFeatures=500&outputFormat=SHAPE-ZIP

From the dataset abstract

Pirkanmaan hyvät ja yhtenäiset peltoalueet -selvitys tehtiin vuonna 2014 osana maakuntakaavan 2040 valmistelua. Selvityksessä määritellyt peltoalueet perustuvat pellon muodon ja koon tarkasteluihin. Lisäksi tarkasteltiin peltoalueiden salaojitustilannetta ja pintamaalajitietoa. Hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden perusteena olivat vähintään 10 ha peltolohkot enintään 300 metrin etäisyydellä toisistaan ja peltolohkoista muodostuva vähintään 100 hehtaarin peltokokonaisuus. Selvityksen perusteella hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita on Pirkanmaalla 203 ja ne vastaavat 76 % maakunnan kokonaispeltoalueesta.

Aineisto soveltuu esimerkiksi yleispiirteisiin maankäytön suunnittelutehtäviin. Yksityiskohtaisia kysymyksiä ratkaistaessa on tarpeen hyödyntää ohessa tarkempia aineistoja.

Source: Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Pirkanmaalla 2014

Extra information

Last updated
March 16, 2021
Created
March 16, 2021
Format
WFS
License
Other

Technical extra information

Name
http://83.145.193.210:80/geoserver/maankaytto/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=maankaytto:Hyvat_yhtenaiset_peltoalueet&maxFeatures=500&outputFormat=SHAPE-ZIP
SHA256
-