Erikoiskuljetusreitit (Tierekisterin tietolaji 144)


Tierekisteriin viedään tieto niistä tieosuuksista, joiden on sovittu kuuluvan suurten erikoiskuljetusten verkkoon (SEKV), tiedossa olevista täydentävistä erikoiskuljetusreiteistä ja katuosuuksista, joille on kunnan kanssa kadunkäyttösopimuksessa sovittu erikoiskuljetusreitti. Tieto saadaan ko. verkkoa kuvaavista päätöksistä, selvityksistä ja reittikartoista sekä kadunkäyttösopimusten liitekartoista. Tietolajin kirjauksia ja tietojen selvittämiseen liittyviä prosesseja on tämän kuvauksen lisäksi esitetty erillisessä tietolajiohjeessa: https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/ohje_erikoiskuljetusreitit_tierekisterissa_web.pdf

Resources (4)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  State Active
  Dataset maintainer Väylävirasto
  Maintainer email paikkatieto@vayla.fi
  Maintainer website
  comments powered by Disqus