Asukastiheys (Tierekisterin tietolaji 233)


Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon.

Tiedot tuotetaan keskitetysti VTT:n toimesta käyttäen rakennus- ja huoneistorekisterin asutustietoja. Asukastiheys lasketaan paikkatietoohjelmalla kaikille maanteille. Laskettaessa tieverkko jaetaan kunkin tieosan alusta lukien sadan metrin jaksoiksi. Kussakin tiejakson päässä lasketaan asukastiheys 399 m säteellä eli puolen neliökilometrin alueella. 100 metrin tiejakson asukastiheydeksi merkitään keskiarvo sen päiden asukastiheyksistä.

Arvoja alle 15 asukasta / km2 ei viedä tierekisteriin tietosuojasyistä. Sadan metrin jaksoja on yhdistetty toisiinsa seuraavalla keinolla: - Arvot, jotka suurempia kuin 99 esitetään kahden merkitsevän numeron tarkkuudella - Arvoja 15–99 asukasta edustaa seuraavien ryhmien alarajat:15 - 29 / 30 - 59 / 60 - 99

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  Dataset maintainer Väylävirasto
  Maintainer email paikkatieto@vayla.fi
  Maintainer website
  comments powered by Disqus