1,743 datasets found

 • Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot Popular

  1 comment
  Väestötietojärjestelmästä on poimittu erilliset etunimiä ja sukunimiä koskevat nimiluettelot ja nimien kappalemääräiset esiintymät väestötietojärjestelmässä. Tietosuojasyistä etunimiä, joita on alle 10 kappaletta ja sukunimiä, joita on alle 20 kappaletta, ei esitetä luetteloissa. Etunimiaineisto on jaettu miesten ja naisten nimiksi sen mukaisesti, miten nimet esiintyvät...
 • Eduskuntavaalien 2015 Ylen vaalikoneen vastaukset ja ehdokkaiden taustatiedot Popular

  0 comments
  Vaalikoneessa on mukana 1855 ehdokkaan vastaukset. Avoimen datan saa käyttöönsä CSV-taulukkona oheisesta linkistä tai rajapinnan kautta. CSV-taulukon tietoja pystyy tarkastelemaan millä tahansa taulukkolaskentaohjelmalla. Rajapinnan käyttö vaatii API-avaimen, jonka saa käyttöohjeineen laittamalla sähköpostia osoitteeseen vaalikone.tuki@yle.fi. Vaalikonedata julkaistaan Creative Commons...
  Open Data CSV 
 • MOT:n yritystukiaineisto 1997-2013 Popular

  0 comments
  Miten aineisto on koottu? MOT:n määritelmä yritystuista on peräisin TEM:n omasta Yritystukiselvityksestä (7/2012). Aineistoon on yhdistetty ne TEM:n, Tekesin, Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston, Energiamarkkinaviraston ja Maan- ja metsätalousministeriön suorat yritystuet, jotka lain mukaan ovat julkisia. Mitä Yleisradion MOT:n yritystukiaineisto sisältää? Aineistoon on koottu...
  Open Data PDFCSVXLSX 
 • MDM esiselvitys Popular

  2 comments
  Ydintietojen hallinta on yhteentoimivuuden edellytys. Tämä esiselvitys lähti purkamaan toimipaikka-tietoon liittyvää ydintiedon hallinnan nykytilannetta ja jo tehtyä taustatyötä. Näiden kautta pyrittiin tunnistaman vaikeuksien juurisyy. Ratkaisu sisältää ehdotuksen tietosisällöksi ja hallintamalliksi sekä arvion sovellettavasta teknologiasta. Valtiovarainministeriön teettämä esiselvitys...
 • Suomalaiset postimerkit Popular

  3 comments
  Perustiedot suomalaisista postimerkeistä
  Open Data CSV 
 • Kokonaisarkkitehtuurin koulutusmateriaalit 11/2012 - 03/2014 Popular

  0 comments
  Valtiovarainministeriö on järjestänyt julkiselle hallinnolle kokonaisarkkitehtuurikoulutusta ajalla 11/2012 - 03/2013. Koulutuksen sisältö ja kurssikuvaukset on nähtävillä valtiovarainministeriön Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset 2012-2014-esitteestä.
 • Kokonaisarkkitehtuurin koulutusvideot Popular

  0 comments
  Valtiovarainministeriö on järjestänyt julkiselle hallinnolle kokonaisarkkitehtuurikoulutusta ajalla 11/2012 - 03/2013
  Interoperability Tools video/quicktimeHTMLvideo/x-ms-wmv 
 • Digitraffic rail traffic (rata.digitraffic.fi) Popular

  0 comments
  rata.digitraffic.fi The source for Finnish railway traffic open data is LIIKE, which is the Finnish transport agency's railway capacity management system. The open data API is RESTful and it includes several data types. The API supports specific query formats and responds with JSON-formatted results. Data types The API provides train schedule and composition data. The schedule information is...
  Open Data JSON 
 • Valtion budjettitalous Popular

  0 comments
  Talousarviokirjanpidon (TaKP) ja liikekirjanpidon (LKP) mukaisia tietoja valtion taloudesta. Valtion kirjanpitoyksiköiden määrärahat ja niiden käyttö, toiminnan tuotot ja kulut, vastaavan ja vastattavan tase-erät sekä verotulot.
  Open Data CSV 
 • Hallitusohjelman seurantadata Popular

  0 comments
  Pääministeri Alexander Stubbin hallitusohjelman seuranta on päättynyt eikä aineistoa enää päivitetä. Koottu aineisto on koostettu seuraavasti: Hallitusohjelman osuudet, joissa puhutaan toiminnasta ja joiden toteutumista on täten mielekästä seurata, on pilkottu osiin. Näihin osiin viitataan aineistossa termillä ”kirjaus”. Tiedot ovat taulukkomuodossa. Kullakin rivillä on yksi kirjaus....
  Open Data PDFCSV 
 • PerustA. Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri 1.0 Popular

  1 comment
  Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Viitearkkitehtuurin avulla ohjataan perustietovarantojen suunnittelua ja kehittämistä, jotta niiden tietoja voitaisiin paremmin hyödyntää erilaisissa prosesseissa ja tietojärjestelmissä. (27.01.2014)
 • Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri Popular

  0 comments
  Tämä dokumentti liitteineen esittelee, miten ja mistä osista julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri tavoitetilassaan muodostuu. Dokumentti perustuu Valtiotason arkkitehtuurit (VALTASA) -hankkeen (VM125:05/2007) tietoarkkitehtuuriprojektin (VATI) ehdotuksiin. (05.04.2012)
 • Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet Popular

  0 comments
  Tämä dokumentti sisältää julkisen hallinnon yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet, jotka ohjaavat julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitämistä. (05.04.2012)
 • Ajoneuvojen avoin data Popular

  0 comments
  Ajoneuvojen avoin data 4.9 -aineisto sisältää kaikkien liikennekäytössä olevien ajoneuvojen rekisteröinti-, hyväksyntä- ja teknisiä tietoja Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä. Uusina tietoina aineistossa ovat variantti- ja versio-tiedot.
 • HSL Reittiopas API Popular

  0 comments
  Reittiopas API Developer’s Guide Helsinki Regional Transport Authority (HSL) offers access right to Reittiopas (Journey Planner) interface for applications and services that support public transport usage and transport information availability. There are three possible ways to access the timetable and route data: HTTP GET interface, which gives a response in XML or JSON format Kalkati.net...
 • Digitraffic road traffic Popular

  0 comments
  Digitraffic is a service of Finnish transport agency offering real time information and data about the traffic, weather and condition information on the Finnish main roads. More information about the Digitraffic service is available from our wiki pages
  Open Data XML 
 • Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta Popular

  0 comments
  Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään julkisen hallinnon organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu joukosta yhteisiä arkkitehtuureja. Nämä ovat julkisen...
 • Maanmittauslaitoksen ilmakuva Popular

  0 comments
  Ilmakuva on joko filmille tallentunut analogiakameralla otettu kuva tai digitaalisensorilla otettu oikaisematon rasterimuotoinen ilmakuva. Kuvat ovat maastosta otettuja kartoituskäyttöön soveltuvia pystykuvia. Ilmakuvien ajantasaisuus vaihtelee 3-10 vuoteen. Ilmakuvan voi hankkia mustavalkoisena, värillisenä tai väri-infrana riippuen kuvauksessa käytetystä kamerasta. Ilmakuvan koko ja tarkkuus...
 • Postinumeroalueittainen avoin tieto (Paavo) Popular

  0 comments
  Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää seuraavat paikkatietoaineistot: 1) Paavo-postinumeroalueet 2) Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 3) Paavo-tilastoaineiston (103 muuttujaa) yhdistettynä postinumeroalueittaiseen kartta-aineistoon Kartta-aineistosta on kaksi eri versiota: merialueille ulottuva lähinnä tilastotuotantoa varten tuotettu, sekä siitä...
  Open Data WMSWFSHTML 
 • PRH Open data (Finland company register) Popular

  1 comment
  Open data published by the Finnish Patent and Registration Office (PRH). Public notices contain business details listed on the register on a certain day – new businesses or companies registered, for example – or information about new businesses or companies registered in a certain municipality in Finland. Our open data interface provides data from the Finnish Business Information System (BIS)...
You can also access this registry using the API (see API Docs).