1,416 datasets found

Collection Type: Open Data
 • Tukes-avoindatajulkaisut

  0 comments
  Tukes-avoindatajulkaisut
 • Pääkaupunkiseudun viherkatot

  0 comments
  Aineistossa on pääkaupunkiseudun nykyiset rakennetut, spontaanisti syntyneet ja potentiaaliset viherkatot. Aineisto on tuotettu niin, että ensin on tunnistettu ne rakennukset, joissa tasaista (alle 12 astetta) kattoa on yli 10 %, jos katon pinta-ala on alle 100 m2, tai 5 % jos katon ala on yli 100 m2. Seuraavaksi on vuoden 2013 seudullisen vääräväriortokuvan perusteella tunnistettu ne tasaiset...
 • Kaupunkien ja teollisuuden ilmanlaatuhavainnot

  0 comments
  Aineisto sisältää reaaliaikaiset asemakohtaiset ilmanlaatuhavainnot Suomen kaupungeista ja teollisuusalueilta. Ilmansaasteiden pitoisuuksia mitataan automaattisilla, jatkuvatoimisilla mittalaitteilla ja aineisto koostuu tuntikeskiarvoista, jotka päivittyvät kerran tunnissa. Aineistossa on kaikkiaan seitsemän saasteyhdistettä (SO2, NO2,O3, TRS, CO, PM10, PM2.5), mutta mitattava yhdistevalikoima...
 • Laitilan, Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan asemakaavayhdistelmä

  0 comments
  Aineisto on koostettu Laitilan, Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan asemakaavoista. Sopiva tarkastelumittakaava vaihtelee alueittain.
  Open Data XML 
 • Satakunnan maakuntakaava

  0 comments
  Satakunnan ensimmäinen kokonaismaakuntakaava, tehnyt Satakuntaliitto, lisätietoja maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto. Ympäristöministeriö vahvistanut kaavan osittain 30.11.2011. ESRI Shape -formaatin lisäksi aineisto saatavilla File geodatabase -muodossa.
  Open Data XML 
 • Päijät-Hämeen maakuntakaava

  0 comments
  Päijät-Hämeen liiton tuottama maakuntakaava 2006 aineisto on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan tulevaisuuden aluerakenteesta. Kokonaismaakuntakaava-aineisto kattaa Päijät-Hämeen maakunnan ja kaikki alueidenkäyttöluokat. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 11.3.2008 (vahvistuspäätös N:o YM1/5222/2006). Lisätietoja saa aineistosta saa Päijät-Hämeen liitosta. Huom! Pohjakartan kohteet...
 • Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä

  0 comments
  Varsinais-Suomen maakuntakaava on laadittu seutukunnittain valmisteltuina kokonaismaakuntakaavoina. Vanhimman Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan ympäristöministeriö vahvisti elokuussa 2004, Salon seudun maakuntakaavan marraskuussa 2008 ja viimeiset Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat maaliskuussa 2013. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 31.10.2014...
 • INSPIRE-tietotuote: Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, BETA

  0 comments
  Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, BETA –aineisto koostuu luonnonsuojelulain nojalla lailla tai asetuksella valtion maille tai lääninhallituksen päätöksellä yksityismaille perustetuista luonnonsuojelualueista. Tämä aineisto on BETA-versio. Aineisto on Suojellu alueet -sovelluskeeman (4.0) mukainen. Aineistoon kuuluvat myös luonnontilaisina säilytettävät ja osittain luonnonmukaisesti käsiteltävät...
 • Metsäkasvillisuusvyöhykkeet uhanalaisarviointia varten

  0 comments
  Suomi ulottuu pohjois-etelä suunnassa läpi boreaalisen havumetsävyöhykkeen. Se jaetaan neljään alavyöhykkeeseen, joiden rajat määräytyvät lämpöilmastosta aiheutuvien kasvillisuuserojen perusteella. Alavyöhykkeet jaetaan edelleen lähinnä ilmaston mereisyydestä ja mantereisuudesta johtuvien kasvillisuuserojen määräämiin lohkoihin. Aineisto pohjautuu YM:n muistiosta nro 3/1994 Suomen metsäluonnon...
 • INSPIRE-tietotuote: Uomaverkosto, BETA

  0 comments
  Uomaverkosto, BETA -aineisto kattaa kaikki vähintään yli 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavat uomat. Lisäksi uomaverkosto sisältää myös vesienhoidollisesti merkittäviä alle 10km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavia uomia. Uomaverkosto ei sinällään kuvaa uuden vesilain vesistömääritelmän mukaista vesistöä. Uoma vaihtuu toiseksi yksilöllisen uomatunnuksen omaavaksi uomaksi aina uomaverkostoon...
 • Tunturialueet

  0 comments
  Tunturialueaineisto sisältää tunturikoivuvyöhykkeen ja paljakan eli yhtenäisen havumetsän pohjois- ja yläpuolella sijaitsevat alueet. Tunturialueen yhtenäinen ja yksiselitteinen määrittely hyödyttää esim. tuntureihin liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä arviointeja sekä maankäyttö-, ilmasto- ja ekosysteemipalvelutarkasteluja. Aineisto on 20 m x 20 m rasteri, jonka lähtöaineistot on koottu...
 • Tampereen yliopiston avoin data

  0 comments
  Tampereen yliopiston julkaisema avoin data. Aineisto on koneluettavassa muodossa, maksuton ja vapaasti käytettävissä.
 • A National Road and Street Database

  0 comments
  Digiroad is a national database that contains the geometry of the Finnish road and street network featured with the most important road attribute data. The Digiroad Database provides a comprehensive and up-to-date description of the Finnish road and street network online. The data enable and support the development and commercialization of services and applications for e.g route planning,...
 • Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmä

  0 comments
  Aineisto koostuu Etelä-Savon maakuntaliiton laatimasta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten juridisten maakuntakaavojen yhdistelmästä: Etelä-Savon maakuntakaava (4.10.2010), Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava (3.2.2016) ja Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava (12.12.2016).
 • Pohjois-Savon voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä

  0 comments
  Aineisto sisältää Pohjois-Savon voimassa olevat maakuntakaavat. Aineiston on tuottanut Pohjois-Savon liitto. Maakuntakaavat ja niiden virallistamis- eli tulkitsemismittakaavat sekä vahvistamispäivämäärät: Kuopion seudun maakuntakaava (1:100 000, 3.7.2008) Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava (1:100 000, 27.11.2008) Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 (1:200 000, 7.12.2011)...
  Open Data XMLHTML 
 • Pohjois-Karjalan maakuntakaavat

  0 comments
  Sisältää Pohjois-Karjalan vahvistettujen maakuntakaavojen kaavavaraukset. Pohjois-Karjalan maakuntakaava (1. vaihe) on vahvistettu / julkaistu 20.12.2007, maakuntakaavan täydennys (2. vaihe) on vahvistettu / julkaistu 10.6.2010, maakuntakaavan 3. vaihe on vahvistettu 5.3.2014 ja maakuntakaavan 4. vaihe on vahvistettu 18.8.2016. Lisätietoa: www.pohjois-karjala.fi/maakuntakaava
 • Pirkanmaan maakuntakaavayhdistelmä

  0 comments
  Pirkanmaan maakuntakaavayhdistelmä sisältää Pirkanmaan 1. maakuntakaavan, Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan (turvetuotanto) ja Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan (liikenne ja logistiikka). Pirkanmaan 1. maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 29.3.2007. Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä...
  Open Data XML 
 • Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

  0 comments
  Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle laadittu maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen juridinen kaava, jonka on laatinut Pohjois-Pohjanmaan liitto. Ympäristöministeriö on sen vahvistanut 27.2.2005, josta korkein hallinto-oikeus poisti turvetuotannon aluevarausmerkinnät 25.8.2006.
 • Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava

  0 comments
  Pyhäjoen kunnan ja Raahen kaupungin alueille sijoittuvalle Hanhikiven niemelle laadittu maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen juridinen kaava, jonka on laatinut Pohjois-Pohjanmaan liitto ja sen on ympäristöministeriö vahvistanut 26.8.2010.
 • Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä

  0 comments
  Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä kattaa Pohjanmaan maakunnan alueella voimassa olevat maakuntakaavat: Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 (vahvistettu Ympäristöministeriössä 21.12.2010), vaihemaakuntakaavan 1 (kaupalliset palvelut, vahvistettu 4.10.2013) ja vaihemaakuntakaavan 2 (uusiutuvat energiamuodot, vahvistettu 14.12.2015). Pohjanmaan liiton tuottama aineisto sisältää maankäytön...
You can also access this registry using the API (see API Docs).