Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava koskee kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 30.5.2016. Kaava on tullut voimaan 11.8.2016.

Kaupan logistisesti edullinen sijoittuminen ja sujuvat liikenneratkaisut ovat eheän yhdyskuntarakenteen perusedellytyksiä. Etelä-Pohjanmaalla etäisyydet ovat suuria ja yhdyskuntarakenne hajautunutta, joten kaupan tasapuolisen saatavuuden turvaaminen sekä toimiva liikenneverkko kaikilla alueilla on tärkeää. Kaupan palveluiden saatavuudelle on tärkeää myös elinvoimaisen keskusverkon säilyminen maakunnassa. Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan tavoitteena on luoda edellytyksiä Etelä-Pohjanmaan kilpailukyvylle.

Resources (3)

Related Components (0) Add Related Component

Do you know apps based on this dataset? Add them by logging in.

Extra information

Author
Etelä-Pohjanmaan liitto
Maintainer
Etelä-Pohjanmaan liitto
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
Copyright Notice

Kopiointi-, jakelu- ja esittämisoikeus. Tiedontuottajan nimi mainittava. Tuotteen kopiointi, jakelu ja esittäminen sallittu sellaisenaan, ei muokattuna. Ks. https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/

Responsible-party
[{"name": "Etel\u00e4-Pohjanmaan liitto", "roles": ["originator"]}]
Metadata created
2017-08-01T20:15:26.832020
Isopen
False
Bbox-south-lat
61.3967
URL
None
Access constraints
["Kopiointi-, jakelu- ja esitt\u00e4misoikeus. Tiedontuottajan nimi mainittava. Tuotteen kopiointi, jakelu ja esitt\u00e4minen sallittu sellaisenaan, ei muokattuna. Ks. https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/"]
Spatial-reference-system
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Qa
[{'openness_score_reason': Markup(u'License not open')}, {'updated': Markup(u'2017-08-17T02:06:30.617748')}, {'openness_score': Markup(u'0')}]
Revision id
cfcc0dd6-425d-4189-89a9-b0e8bd9434d3
Spatial
{"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.9512, 61.3967], [25.5762, 61.3967], [25.5762, 64.2828], [19.9512, 64.2828], [19.9512, 61.3967]]]}
Creator user id
760f7d9f-ee94-4c03-963f-4dc18e4eff67
Licence URL
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
Bbox-east-long
25.5762
Metadata modified
2017-08-03T20:28:53.206659
Contact-email
liisa.karhu@etela-pohjanmaa.fi
Content type
paikkatietoaineisto
Bbox-west-long
19.9512
Maintainer email
liisa.karhu@etela-pohjanmaa.fi
Dataset-reference-date
[{"type": "publication", "value": "2017-06-14"}]
Resource-type
dataset
Bbox-north-lat
64.2828
Private
False
Spatial harvester
true
Coupled-resource
[]
Tracking summary
[{'total': Markup(u'0')}, {'recent': Markup(u'0')}]
Author email
liisa.karhu@etela-pohjanmaa.fi
Licence
["https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/"]
Metadata-date
2017-08-03T16:09:24
Resource published
2017-06-14
Guid
1559b172-d927-418c-a685-c1f47db3203e
Id
b1dff9fe-491a-4073-b927-37ad7e5434fe
Graphic-preview-file
http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/api/records/1559b172-d927-418c-a685-c1f47db3203e/attachments/ep_vmk2_1.JPG

Comments

Login to comment.

Dataset extent

Open Data
paikkatietoaineisto
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava

Followers
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 4
All time downloads: 1
Last Modified: 03.08.2017
Created: 01.08.2017

Show change log >